Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Universitetet inför koldioxidbudget för reducerade utsläpp

Nyhet: 2021-10-28

Universitetet ska reducera sina koldioxidutsläpp med 50 procent till 2030 och därför inrättas nu en koldioxidbudget med ett tydligt uppdrag till verksamheten. Redan till år 2024 ska utsläppen ha minskat med 25 procent, jämfört med år 2019. Detta är innebörden i ett rektorsbeslut som fastställer några av åtgärderna som tidigare föreslagits, för att uppfylla åtagandet i Klimatramverket för universitet och högskolor.

Hela verksamheten kommer att inkluderas i uppdraget. Samtliga fakulteter, universitetsbiblioteket och gemensamma förvaltningen, inklusive de nationella enheterna, får ett uppdrag att minska sina utsläpp i två etapper med minst:

  • 25 procent till och med 2023-12-31 jämfört med basåret 2019.
  • 50 procent till och med 2029-12-31 jämfört med basåret 2019.

Tf prorektor Mette Sandoff, leder den arbetsgrupp som arbetat fram förslagen som nu beslutats av rektor.

– Det är ett utmanande arbete vi har framför oss och det kommer att påverka hela lärosätets verksamhet, säger Mette Sandoff. Hållbarhet är ett av våra viktigaste fokusområden och det är viktigt att GU ligger i framkant här.

Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) får i uppdrag att bistå med stöd och vägledning i arbetet. Den klimatbelastningsutredning som tidigare gjorts (dnr. GU 2019/1598) används för att avgränsa vilka utsläppsområden som räknas in. För att hjälpa chefer att kunna följa och planera koldioxidutsläpp, har arbetsgruppen för klimatramverket fått i uppdrag att implementera ett tekniskt systemstöd, vilket ska vara gjort senast juli 2022.

Beslutet har föregåtts av ett gediget beredningsarbete, workshops och diskussioner i ledningsråd och med prefekter. Något som varit helt nödvändigt för att arbetet ska gå att genomföra.

– Nu finns ett gemensamt uppdrag och mål, säger Mette Sandoff. Det är tydligt att ansvaret nu ligger på fakultet, universitetsbibliotek och gemensam förvaltning och verksamheten styr hur man vill arbeta mot målet. Men stöd och hjälp finns på gemensam nivå.
Arbetet med reducering av koldioxidutsläpp kommer integreras med planering- och uppföljningsprocess och diskuteras i verksamhetsdialoger redan från och med VT 2022.

Höjd avgift till klimatfonden

I underlaget till beslut anges också en revidering av klimatfonden för flygresor. Avgiften ökar från 118 kr till 400 kr per flygresa. Detta beslut kommer att tas separat inom kort.
Beslutet nämner också att det finns ett uppdrag till GMV att under 2022 utreda konsekvenser för universitetet i att uppnå regeringens mål om klimatneutralitet 2045.

Universitetet anslöt sig 2019

Det var i september 2019 som universitetet anslöt sig till klimatramverket, efter en bred samstämmighet i verksamheterna. Ramverket är en överenskommelse mellan 37 lärosäten att bidra till klimatomställningen och nå det så kallade 1,5-gradersmålet. I korthet innebär ramverket att universitet har åtagit sig att sänka koldioxidutsläppen med hälften till och med 2030. Läs mer om ramverket: Klimatramverket för svenska lärosäten.

Läs mer:

Koldioxidbudget för minskade utsläpp (2020-02-28) 

AV:

Artikeln publicerades först på: medarbetarportalen.gu.se

Sidansvarig: GMV|Sidan uppdaterades: 2012-12-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?