Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Så ska fritidsbåtarnas utsläpp minska

Nyhet: 2019-06-14

Båtlivet är en viktig del av mångas semester och fritidsaktiviteter, men fritidsbåtmotorers avgaser kan i trafikerade områden påverka miljön negativt. Avgaserna från motorerna går till stor del orenade rakt ut i vattnet. På en workshop för representanter för båtfolk, näringsliv, myndigheter och universitet diskuterades vad som behöver göras för att minska fritidsbåtarnas skadliga miljöpåverkan.

Sverige är ett av världens mest fritidsbåtstäta länder och båtliv är en självklar del av mångas sommarledighet. Men fritidsbåtarna skapar också enpåverkan på miljön, bland annat genom utsläpp från motorerna. Kjell Nordberg som är verksam vid institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet har i flera år forskat om hur fritidsbåtsmotorernas utsläpp påverkar skärgårdsmiljön.
- Avgaserna innehåller bl.a. en cocktail av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som är giftiga, cancerframkallande och kan orsaka genetiska skador. Men utsläppen bidrar också till att gödsla vattnet vilket kan leda till syrebrist i innerskärgården liksom en ökad utbredning av algtäckta vikar. Avgaserna påverkar också havsförsurningen säger Kjell Nordberg.

Bottensediment kan ge svar om båtarnas påverkan 

Bottensediment i Sannäsfjorden undersöks. Foto: Albin Dahlin 

I projektet Båt och sjömat som Göteborgs universitet driver tillsammans med flera olika myndigheter och andra universitet undersöks hur skärgårdsmiljön i Sannäsfjorden och Grebbestad i Bohuslän påverkas av utsläpp från fritidsbåtarnas motorer. Genom att mäta förekomsten av PAHer i vattnet, i bottensediment och musslor och ostron utplacerade i burar, och jämföra detta med antal fritidsbåtar i området försöker man se samband. Enligt Kjell Nordberg står det klart att det går att se en kumulativ ökning av PAHer med allt fler båtar, särskilt tydligt syns det i bottensedimenten.

Båtarnas utsläpp på agendan

Kjell Nordberg menar att allt fler börjar inse att något måste göras åt båtarnas utsläpp.
- Den här frågan börjar diskuteras överallt just nu. Vi forskare kan peka på hur det ser ut, men det är båtbranschen som måste stå för lösningarna.

För att just hitta lösningar för att minska den negativa påverkan på miljö och klimat bjöd Transportstyrelsen och Göteborgs universitet in till en workshop med representanter för bransch och båtliv.

Genom ökad kunskap hoppas vi att vi kan få utsläppen att minska

Lina Petersson som arbetar med frågorna på Transportstyrelsen säger att just båtmotorernas utsläpp är ett ganska nytt uppdrag. Nu ingår det i arbetet med regeringsuppdraget SOFT som handlar om omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Tidigare har fokus legat på giftiga bottenfärger och båtarnas toalettavfall.

Lina Petersson, Transportstyrelsen

- Vi kommer att gå ut med information till fritidsbåtsägare om utsläppen från motorerna och hur man kan tänka vid val av drivmedel. Genom ökad kunskap hoppas vi att vi kan få utsläppen att minska, säger Lina Petersson.

Under workshopen diskuterades hinder och möjligheter för att minska utsläppen. Det handlade om allt från omställning till eldrift och alternativa bränslen till att ändra attityder för att få båtägare att sänka hastigheterna och välja motorer med färre hästkrafter.

Fokus på nya lösningar

Flera representanter från branschen presenterade exempel på nya tekniska lösningar. Gustaf Rydelius från företaget Fast Forward Boat Hulls pekade på vikten av skrovets utformning för att minska båtarnas bränsleförbrukning.

Under workshopen framkom också att det finns omkring 756 000 sjödugliga fritidsbåtar i Sverige, och närmare var tredje båtmotor är 25 år eller äldre. Fredrik Lindgren från Havs- och vattenmyndigheten berättade om möjligheten för båtklubbar att söka bidrag för skrotning av gamla tvåtaktsmotorer.

Kjell Nordberg förde fram ett förslag om generell hastighetsbegränsning inomskärs som ett sätt att både minska utsläppen och öka trivseln och säkerheten i våra skärgårdar.
- Det behövs många olika åtgärder. Vi måste börja prata om de här frågorna för att kunna komma fram till lösningar, säger Kjell Nordberg.

---------

Under workshopen presenterade representanter för Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra götaland inintiativ angående fritidsbåtars miljöpåverkan. Goda exempel från båtbranchen presenterades av Greenstar Marine och Phatching, Volvo Penta, E-Boat Orust, Blågröna kustvägar, Chalmers, Sweboat och Svenskt Marintekniskt forum.

Transportstyrelsen om båtliv och miljö 

AV:

Artikeln publicerades först på: havochsamhalle.gu.se

Sidansvarig: GMV|Sidan uppdaterades: 2012-12-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?